Visie op onderwijs

Goed onderwijs begint met een goede visie op onderwijs (lees ook ons schoolplan). Basisschool Sint Laurentius in Kekerdom is sinds het schooljaar 2020/2021 een Daltonschool. Daarvoor hoefden we het roer niet helemaal om te gooien. Al jaren werkten we namelijk al met elementen van het Daltononderwijs. Dit onderwijs is geen methode, geen speciale manier van lesgeven. Het is een manier van omgaan met elkaar. Onze kernwaarden zijn:

•    verantwoordelijkheid
•    zelfstandigheid
•    samenwerken
•    effectiviteit
•    reflectie 

We geloven dat daarin de kracht ligt van goed onderwijs en groei van ieder kind. 

Wat is Daltononderwijs?

Daltononderwijs is aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse leerkracht Hellen Parkhurst. In plaats van lesgeven op de 'ouderwetse manier', klassikaal waarbij de kinderen vooral stilzitten en luisteren, laat ze haar leerlingen zelf kiezen uit de leerstof, zelf een planning maken en veel samenwerken. Ze geeft de kinderen hun eigen leerproces in handen. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen, is haar gedachte. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen nieuwsgierig zijn, actief willen zijn en zich willen ontwikkelen. Meer algemene informatie over Daltononderwijs vindt u op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Hoe ziet Daltononderwijs eruit op onze school?

Wij geloven dat we de kinderen met Daltononderwijs helpen in hun groei naar een zelfstandig, zelfbewust en nieuwsgierig mens dat met doorzettingsvermogen, creativiteit en zelfvertrouwen later in de maatschappij kan leven en werken. In ons onderwijs nodigen we leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. We respecteren de verschillen tussen leerlingen en hun individuele kwaliteiten. Hieronder leest u kort per kernwaarde wat het Daltononderwijs in de praktijk betekent voor de kinderen. 

Verantwoordelijkheid
Op onze school ervaren kinderen vrijheid. Dat betekent niet dat ze zomaar kunnen doen wat ze willen. Ze hebben de vrijheid om hun schoolwerk naar eigen inzicht te plannen, binnen de structuur die de leerkracht ieder kind biedt om binnen grenzen met die vrijheid om te gaan. De kinderen leren initiatief te nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. 

Zelfstandigheid
Leerlingen krijgen bijvoorbeeld taken die ze binnen een bepaalde tijd moeten afronden. De taken waar de leerlingen uit kunnen kiezen, worden steeds groter en moeilijker, rekening houdend met het niveau van de leerling. Door de keuzevrijheid leert het kind zelfstandig beslissingen te nemen die voor zichzelf goed zijn. 

Samenwerken
Op onze school werken leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde manier samen. Leerlingen en leerkrachten leren van en met elkaar. Doordat leerlingen regelmatig met elkaar samenwerken, leren ze met elkaar omgaan. Ze leren helpen en om hulp vragen. 

Effectiviteit
We zetten onze tijd, menskracht en middelen effectief in. Dat bereiken we onder andere met taken. Leerlingen krijgen een taak, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Zo werken ze op hun eigen manier snel en goed. Dat maakt ons onderwijs effectiever dan het traditionele 'stilzit'- en luisteronderwijs. 

Reflectie
Reflecteren is leren! Daarom besteden op onze school uitgebreid aandacht aan reflectie. We bekijken met de leerling hoe de aanpak en beleving van een taak was. En naar het bereiken van de doelen. Hoe ging het (samen)werken? Waar ben je achter gekomen? Waar ben je tevreden over? Zou je de volgende keer andere keuzes maken? Zo worden de kinderen zich bewust van hun ervaringen om vervolgens tot verbetering te komen.