U en uw kinderen zijn van harte welkom op basisschool Sint Laurentius  
 
Wanneer u wilt zien en ervaren of de Sint Laurentiusschool een goede school voor uw kind is,
kom dan gerust eens kijken! U kunt hiervoor een afspraak maken met Tom Erinkveld.

U kunt mailen naar directie@laurentiusschool.com of bellen naar 0481-431643

Tijdens een rondleiding kunt u de sfeer proeven in onze school. We vertellen graag hoe we
werken en waar we voor staan. Daarnaast krijgt u uitgebreid de mogelijkheid om vragen te
stellen. (Mocht er uit dit gesprek blijken dat uw kind een specifieke zorg behoeft, dan zal er
een vervolggesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek zal worden ingegaan op de vraag 
hoe en of  wij als school in staat zijn om aan deze specifieke zorg tegemoet te kunnen
komen en waar onze mogelijkheden liggen) 

Om uw kind in te schrijven op de Sint Laurentiusschool gebruikt u het aanmeldingsformulier. Klik hieronder op de link:

Aanmeldingsformulier Laurentiusschool.doc


 
 
Inschrijven op de Sint Laurentiusschool voor groep 1:
Op het moment dat uw kind vier jaar is mag het naar school. We zien graag dat u uw
zoon of dochter minimaal een half jaar voor zijn of haar vierde verjaardag inschrijft op school.
Na inschrijving ontvangt uw kind een kaartje om hem of haar welkom te heten.
Uw kind mag voorafgaand aan de eerste schooldag een aantal dagdelen komen oefenen in
de groep. Deze dagen spreekt de leerkracht met u af.
Nieuwe kleuters kunnen gedurende het hele schooljaar instromen. Vanaf het moment dat zij
4 jaar worden, mogen ze naar school. Normaliter stromen er in de laatste 4 weken van
het schooljaar geen nieuwe kleuters meer in. Deze beslissing wordt per kind echter altijd
genomen na overleg met u als ouder/verzorger.

Inschrijven op de Sint Laurentiusschool door verhuizing:
Komt u in Kekerdom, of in de buurt van Kekerdom wonen en wilt u uw kind(eren) onderwijs
laten volgen op de Sint Laurentiusschool, dan mogen de kinderen een dag komen wennen
in de nieuwe groep. 
Wij vragen aan de vorige school om de gegevens van uw kind aan ons over te dragen. 

Overplaatsing vanaf een ander basisschool in de omstreken van Kekerdom:
Zit uw kind op een andere basisschool in de omstreken van Kekerdom en overweegt u
inschrijving op de Sint Laurentiusschool? U bent dan welkom om in een
kennismakingsgesprek te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.