Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt basisscholen minstens één keer per vier jaar. Tijdens zo'n bezoek beoordeelt de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school. Dat doen ze met een aantal zogenoemde indicatoren. Zo beoordelen ze conform de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) de kwaliteit van onderwijs op de school.

Wat vindt de Inspectie van Onderwijs van basisschool Sint Laurentius? 
Het vierjaarlijs onderzoek van de Inspectie is in 2018 uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Primair Onderwijs Condor. De Inspectie onderzocht toen of ons bestuur op de scholen zorgt dat onderwijs van voldoende kwaliteit is. Ook is onderzocht of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Lees het rapport over SPO Condor van de Inspectie. 

Basisschool Sint Laurentius is dat jaar niet bezocht. Dat komt omdat de Inspectie sinds augustus 2017 niet meer elke vier jaar alle scholen van SPO Condor bezoekt. De laatste keer dat de Inspectie ons bezocht, was in 2015. Hoewel we in die jaren daarna flink verder gegroeid zijn in kwaliteit, zijn we nog steeds trots op het rapport van dat bezoek. Lees het Inspectierapport van basisschool Sint Laurentius.