Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad? 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste vertegenwoordigers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die bijdragen aan een goede en prettige gang van zaken op de Laurentiusschool. De leerlingen worden gekozen door andere leerlingen van de school. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad is een adviesorgaan (aan bv. OR, MR, schoolleiding etc.) en een denktank. De leerlingenraad heeft geen beslissingsbevoegdheid.

De leerlingenraad komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar.  

Waarom een leerlingenraad?    

Visie
In de leerlingenraad leren kinderen op een positieve manier mee te denken, te discussiëren, te luisteren naar elkaars mening en zoeken zij samen naar oplossingen voor de vraagstukken die aan de orde komen. Ook ondervinden zij hierbij wat realistisch en haalbaar is. Dit vinden wij als school erg belangrijk.

Doel
De Laurentiusschool beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen; leerlingen leren:
 • een eigen mening vormen
 • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
 • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
 • actief luisteren
 • te overleggen en samen te werken
 • elkaars mening te respecteren
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • op speelse wijze de werking van democratie ontdekken
 • om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
 • zich te motiveren voor school en omgeving
Gespreksonderwerpen
Onderwerpen die binnen de leerlingenraad zoal aan de orde kunnen komen:
 • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
 • de sfeer op school bespreken en verbeteren
 • een schoolactiviteit organiseren
 • de tevredenheid over (veranderingen) de manier van lesgeven bespreken
 • door leerlingen ingebrachte vragen, voorstel, ervaring etc. (via ideeënbus, e-mail, na inventarisatie in de klas) bespreken

Wat wordt er van een lid verwacht? 

 • De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd. 
 • De leden voeren gesprekjes met andere kinderen om er achter te komen welke onderwerpen er besproken moeten worden. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.
 • Bij elke vergadering is Tom Erinkveld (directeur) aanwezig.