Groep 7/8

Welkom in groep 7/8

In groep 7/8 hebben de leerlingen samen veel plezier en wordt er hard gewerkt. De laatste twee schooljaren van de basisschool zitten vol met leren, ontdekken en samen werken.

Iedere week maken de leerlingen gebruik van een weektaak. Op deze manier weet elke leerling wat er aan bod gaat komen. Daarnaast kunnen de leerlingen hierdoor zelfstandig hun werk plannen, maken en daarna evalueren.

De vakken die aan bod komen zijn: Rekenen: dat doen we via Gynzy. Dit is een methode die adaptief ingezet wordt. De leerlingen werken op hun eigen Chromebook aan de sommen die voor die week op de planning staan. Daarnaast werken zij ook met 'Met sprongen vooruit'. Hiermee worden verschillende domeinen van rekenen aangeboden met materialen en in spelvorm. Daardoor wordt het rekenen nog leuker!

Taal / Spelling:

Dit wordt aangeboden via de methode 'Staal'. Tijdens de taallessen werken de leerlingen met groep 7/8 gezamenlijk, de lessen spelling zijn apart.

Lezen en begrijpend lezen

Er wordt graag gelezen in groep 7/8. Om de beurt lezen de leerlingen in de luxe bioscoopstoelen of op een ander plekje. Ook helpen zij anderen met het lezen door tutoren te zijn of lezen zij voor bij groep 1/2. Begrijpend lezen wordt op verschillende manieren aangeboden: via de methode 'Nieuwsbegrip' leren zij strategieën aan. Dat doen ze ook bij teksten die aansluiten bij de projecten van Jeelo.

Jeelo

Jeelo, dat is de methode die heel veel vakken omvat: aardrijkskunde en topografie, geschiedenis en erfgoed, natuur en milieu, wetenschap en technologie, kunstzinnige oriëntatie en muziek, leefstijl en burgerschap, mediawijsheid, studievaardigheden, EHBO, verkeer en begrijpend lezen. De leerlingen in groep 7/8 werken 5 keer per schooljaar aan een ander project. Dit wordt geopend en afgesloten met de hele school samen. In de klas werken de leerlingen soms klassikaal, maar vaker zelfstandig of samen met anderen (ook met de leerlingen uit groep 5/6).

Expressie

Verder is er in de klas tijd voor expressie in de vorm van handvaardigheid, tekenen, drama, muziek (door een muziekdocent) en dans. Er wordt veel aandacht besteed aan sociaal emotionele ontwikkeling, onder andere met behulp van de methode 'Goed gedaan!'. Gym hebben de leerlingen in de grote gymzaal in Millingen, samen met de groepen 3/4 en 5/6.

Aan het einde van het schooljaar gaat groep 7/8 aan de slag met de musical, daar doen beide groepen aan mee. Ook gaan zij in het voorjaar met z'n allen op kamp.