Groep 3/4

Wat doen we in groep 3/4? 

In groep 3/4 leren de leerlingen lezen, schrijven en rekenen. Kunnen de kinderen van groep 3 alle letters van het alfabet lezen en schrijven? Hoera! Dat vieren we uitgebreid met een gezellig letterfeest. De leerlingen van groep 4 leren onder andere al woorden spellen volgens verschillende categorieën. En aan het eind van groep 4 gaan ze trots naar huis met een volle 'tafelkaart': dan beheersen ze de tafels van 1 tot en met 5 én 10. 

Natuurlijk krijgen de leerlingen niet alleen taal- en rekenonderwijs. Eén keer per week krijgen de leerlingen muziekles en gymles. Ook spelen zij iedere dag buiten op ons groene schoolplein of op 't Haonehart naast de school, gaan ze knutselen, tekenen of bijvoorbeeld zingen. Daarnaast is er onderwijs rondom een thema, waar de hele school zich dan mee bezighoudt. Daarin kan bijvoorbeeld iets als natuur, cultuur, geschiedenis, aardrijkskunde of verkeer centraal staan. De leerlingen leren hierover op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te lezen en oefenen in werkboekjes, via interactieve filmpjes, door samen speelse opdrachten te doen of door erop uit te gaan. Ontdekkend leren vanuit de nieuwsgierigheid van de kinderen zelf vinden we heel waardevol. 

Materialen en methodes 

- De leerlingen van groep 3 en 4 hebben op school ieder hun eigen Chromebook. Dat is een kleine, eenvoudige laptop waarop de kinderen oefeningen of toetsen maken. 

- Methode voor lezen: Veilig leren lezen  (groep 3) 

- Methode voor schrijven: Pennenstreken (groep 3 en 4) 

- Methode voor taal en spelling : Staal (groep 4) 

- Methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4) 

- Methode voor rekenen: Gynzy (groep 3 en 4) 

- Methode voor thema-onderwijs: Jeelo (groep 3 en 4) 

Lees voor meer informatie over ons onderwijs, dagindeling en praktische informatie ook onze schoolgids