Groep 1/2

Groep 1/2

In groep 1-2 zijn de leerlingen elke dag vanaf 08.15 uur welkom in de klas. Iedere ochtend starten de leerlingen in de kring en aan de hand van pictogrammen wordt de leerlingen verteld hoe de dag er uit zal zien. Daarna volgt er een kringactiviteit. Tijdens deze activiteiten komen onder andere de volgende thema's aan bod: begrijpend luisteren, woordenschat, ruimtelijke oriëntatie en beginnende geletterdheid.

Kinderen leren veel van en met elkaar. Wij vinden het samenspel daarom erg belangrijk. Aan de hand van een planbord kiezen de leerlingen twee keer per dag een activiteit. Enkele voorbeelden kunnen zijn: een werkje uit de kast, een knutsel activiteit, spelen in de poppenhoek, een bouw activiteit of spelen aan de zand- of watertafel. Deze activiteiten vinden in kleine groepjes plaats.

Wij hebben ook een prachtige buitenspeelplek. Leerlingen kunnen hier naar hartenlust spelen, leren en ontdekken. Dit doen ze dan ook volop, meerdere keren per dag. Naast onze school ligt het "Hoanehart": een mooi, groene speelplaats waar we ook gebruik van mogen maken.

Verder bieden wij de leerlingen één keer per week op school bewegingsonderwijs aan. In de speelzaal oefenen zij met elkaar dansjes en spelletjes.

Wanneer u meer informatie wilt over ons onderwijs, kunt u ook onze schoolgids lezen. 

U en uw kind zijn te allen tijde van harte welkom op onze school om een kijkje te komen nemen. U kunt dan onze werkwijze ervaren en de sfeer proeven. Hier vindt u informatie voor nieuwe leerlingen.