Welkom op de site van groep 6/7/8

Foto's

Voor leuke foto's van allerlei activiteiten kijk je onder het tabblad 'school' --> foto's.

Meer informatie
Voor meer (actuele) informatie kunt u terecht bij onze weekbrief: http://www.laurentiusschool.com/ of op onze facebooksite: https://www.facebook.com/sintlaurentiusschoolkekerdom/?fref=ts




Hulpmiddelen om te werken
In de klas gebruiken wij een aantal hulpmiddelen om het werken makkelijk en prettig te maken. Dat is erg handig als je met 3 groepen bij elkaar zit. 

Zo is er een stoplicht.

Als het stoplicht op groen staat mag je met elkaar overleggen en mag je ook de juf vragen stellen. Staat het licht op oranje, dan mag je elkaar wel storen, maar de juf niet. Dit licht zie je bijvoorbeeld bij verlengde instructies met kleine groepjes kinderen. Als het licht op rood staat mag je niet overleggen en de juf ook niks vragen. Het moet dan helemaal stil zijn. Af en toe mag je bij een rood licht wel vragen aan de juf stellen. Dan kan er superstil gewerkt worden, maar kun je toch hulp krijgen van de juf. 

Ook hebben we een speciale klok in de klas: de time-timer.



Het rode vlak geeft de hoeveelheid tijd aan die we nog hebben om aan iets te werken. Langzaam loopt de tijd terug en je kunt in één oogopslag zien hoeveel tijd je nog over hebt.

Dan zijn er nog zelfstandig-werk-blokjes. 



Die kan ieder kind voor zichzelf gebruiken. Wil je niet gestoord worden? Dan leg je je blokje op rood. Mag een ander kind jou iets vragen over het werk, dan leg je hem op groen. Ben je aan het samenwerken? Dan gaat hij op oranje. Als je een vraag hebt voor de juf leg je het vraagteken boven. Handig, want dan hoef je niet de hele tijd met de vinger de lucht in als de juf bezig is. Je kunt dan gewoon met een andere taak verder gaan.

Dagritme

Elke dag hangt het dagrtime op het bord. Je kunt dan makkelijk zien welke vakken je die dag gaat doen en op welk moment. Maar dat is nog niet alles. Wij werken ook met dagkaarten. Op deze kaarten staat precies per vak vermeld wat je gaat doen. Je kunt zien waar je instructie over krijgt en wat je zelfstandig gaat maken. Ook kun je zien wat je eventueel al zelfstandig mag maken vóór dat je instructie hebt gehad. 
Elke dag beginnen we met het opschrijven van een doel voor die dag. Dat komt bovenaan de dagkaart te staan. Dat kan van alles zijn; denk aan goede blokletters bij de schrijfles, niet meer dan 2 foutjes bij het dictee voor spelling, je vinger opsteken als je een vraag hebt, noem maar op. Aan het einde van de dag evalueren we op de dagkaart en vullen we in of we ons doel gehaald hebben en wat er goed of minder goed ging. 

Naast deze dagkaart hebben we ook een zelfstandig werkkaart. Deze krijg je aan het begin van de week en is meteen je weektaak. Hier staat verplicht werk en keuzewerk op. Het kan zijn dat het voor jou goed is om extra te oefenen voor een bepaald vak. Dan staat er onder 'verplicht werk' wat je precies moet doen. Dat kan een extra oefening zijn op de computer, maar ook een opdracht in de klas. Ook als je juist wat extra uitdaging nodig hebt staat dit bij 'verplicht werk'. Als je al je verplichte werk afhebt voor de week mag je iets kiezen uit de lijst van 'keuzewerk'. Dit kan iets zijn op de computer of in de klas. Het aantal vakjes op de kaart geeft aan hoe vaak je iets mag kiezen. Zo kunnen we verschillende dingen doen en kiezen we niet constant hetzelfde. 

Spelling

De Nederlandse spelling blijft lastig. Wil je weten welke regels wij op school toepassen? Kijk dan eens op de volgende link.
http://www.laurentiusschool.com/file_popup.php?id=335569